World Bank, Croatia, Country Economic Memorandum
-citati vazani uz obrazovanje-

 • Modernizacija obrazovnog sustava u Hrvatskoj zahtijeva promjene onoga što se podučava (nastavni plan i program), kako se podučava (pedagogija) i odgovornosti onih koji pružaju usluge, i to u smislu odgovornosti za rezultate.
 • Visoko kompetitivno europsko okruženje zahtijeva detaljnu, vrlo specijaliziranu obuku i visokoškolske programe koji tvrtkama nude kvalificirane zaposlenike koji posjeduju vještine potrebne za uvođenje inovacija i pokretanje ekonomije znanja.
 • Hrvatski obrazovni sustav i njegova istraživačka baza su ključni čimbenici poslovne i investicijske klime te Hrvatskog stremljenja k Europskoj integraciji.
 • Budući da poslodavci tebaju preustrojiti posao a zaposlenici steći nove vještine, sustavi za upravljanje znanjem trebaju biti restrukturirani u skladu s razvojem potreba i jednih i drugih.
 • Hrvatski obrazovni sektor treba bitno drukčiju pedagogiju, onu koja razvija odgovornost za učenje studenata, nagrađuje njihovu inicijative te razvija kompleksnije misaone vještine i sposobnost rješavanja praktičnih problema.
 • Uspjeh studenta u Hrvatskom obrazovnom sustavu vrlo često ovisi o onome što nastavnici čine i misle, a ne o stvarnoj kvaliteti studentova znanja i sposobnosti.
 • Prosječni petogodišnji Hrvat može očekivati da će tijekom njezina/njegova životnog vijeka imati oko 4 godine manje obrazovanja od petogodišnjeg prijatelja iz neke od OECD zemalja. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 16 zemalja, www.oecd.org
 • … samo 37 posto hrvatskih zaposlenika (za razliku od 61% u zemljama članicama OECD.org) može očekivati da će posjedovati vještine i znanja koja odgovaraju suvremenom radnom okruženju.
 • Hrvatski obrazovni sustav stremi k ranoj i uskoj specijalizaciji koja može onemogućiti razvoj temeljnih znanja za polaznike u 'primijenjenim' ili strukovnim školama. Takvu je politiku potrebno preispitati budući da nije usklađena s obrazovanjem koje se pretpostavlja u suvremenoj ekonomiji: općenito obrazovanje na početku a specijalizacija na višim stupnjevima obrazovanja.
 • Kako bi riješilo te probleme i stvorilo bolje uvjete za razvoj baziran na inovacijama, vodstvo Hrvatske treba napraviti pomak k potrebom pokretanom (tržišno usmjerenom) sustavu  obrazovanja, obuke i istraživanja s decentraliziranom kontrolom te odgovornosti za rezultate koji se nadgledaju iz centra.
 • Hrvatska uprava treba podupirati privatne obazovne institucije gdje god je to moguće, ograničavajući mjere kontrole samo na one kojima se štite korisnici.

Sve je napisano u sažetku dokumenta koji je izdala Svijetska banka. Cijeli dokument je na siteresources.worldbank.org

>
Izazovi
Online tečajevi
Interaktivni prijenosni mediji (CD/DVD)
Savjetovanje
Smještaj tečajeva
Informacijsko opismenjavanje