Učionica

 

Usluge savjetovanja i obrazovanja

Ova skupina usluga obuhvaća savjetovanje i obrazovanje mentora te potencijalnih i sadašnjih mušterija.

Savjetovanje online mentora

Online tečajevi mogu biti nementorirani ili mentorirani. Kod nementoriranih tečajeva ne postoji vođenje, tj. pomoć stručnjaka. Polaznici prate upute koje se nalaze u samom tečaju. Kod takve vrste tečaja nužna je metodička priprema koja polaznicima omogućuje da samostalno, bez pomoći mentora, prate i usvajaju obrazovni sadržaj.

Nasuprot tome, kod mentoriranih tečajeva voditelj (mentor) tečaja, koji je najčešće stručnjak za sadržaj (stručno ili znanstveno područje) koje se obrađuje u tečaju/nastavnom predmetu / kolegiju, pomaže polaznicima da uspješno prate i usvoje određene informacije odnosno vještine i pretoče ih u znanje.

Nudimo usluge izrade i savjetovanja pri izradi obrazovnih materijala prilagođenih mentoriranim i nementoriranim verzijama online tečajeva.

Uz to, budući da se u našem timu nalaze stručnjaci za elektroničko obrazovanje s višegodišnjim iskustvom, znanjem i priznanjima iz područja vođenja online nastave (certifikati CARNet-ove E-learning akademije), nudimo usluge savjetovanja i poduke sadašnjih i budućih voditelja (online mentora).

Savjetovanje korisnika

Ako se odlučite za samostalno uvođenje neke od strategija e-učenja, nudimo uslugu savjetovanja. Pomoći ćemo vam da na što bolji način prilagodite e-materijale potrebama vaše institucije ili tvrtke.

Usluge 'face-to-face' tečajeva za informacijsko opismenjavanje

Biti informacijski pismen ne znači samo znati tehnološku stranu priče, već i poznavanti izvore elektorničkih informacija i ispravno ih vrednovati. Implikacije novih tehnolgija na pojedinca i društvo također su važne.

Nudimo face-to-face (klasični način) radionice iz područja pretraživanja Interneta, vrednovanja mrežnih informacija, načina citiranja i pitanja autorskih prava.

 


Izazovi
Online tečajevi
Interaktivni prijenosni mediji (CD/DVD)
Savjetovanje
Smještaj tečajeva
Informacijsko opismenjavanje