E-learning

E-obrazovanje

Da bismo mogli bolje razumjeti mjesto koje danas zauzima e-obrazovanje u svjetskim obrazovnim sustavima, podsjetit ćemo se da je obrazovanje na daljinu započelo još u 18. stoljeću. Tada su to bili dopisni studiji u Sjedinjenim Američkim Državama namijenjeni stanovništvu iz ruralnih područja koje nije bilo u mogućnosti pohađati predavanja. Tijekom 19. stoljeća takav način obrazovanja proširio se i na Europu.

U drugoj poolovici 20. stoljeća, razvojem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija otvaraju se nove mogućnosti obrazovanja na daljinu. Krajem stoljeća, uslijed sve šire upotrebe Interneta obrazovanje na daljinu poprima nove oblike te postaje e-obrazovanje. Počinju se razvijati LMS-ovi [Learning management system] koji obrazovanju nude nove načine komunikacije te dostavljanja obrazovnih materijala.

Što je e-učenje?

Definicija: E-učenje je dostavljanje odnosno posredovanje edukacijskih programa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u svrhu stručnog usavršavanja i/ili obrazovanja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije obuhvaćaju:

 • Internet
 • prijenosne digitalne medije
 • P.D.A.
 • ...

Koje nove mogućnosti donosi e-učenje?

'Fleksibilnost' vremena i mjesta: nije nužno da su svi sudionici obrazovanja na istom mjestu i u isto vrijeme. Razlikujemo nekoliko vrsta izvođenja nastave s obzirom na vrijeme i mjesto:

 • isto vrijeme, isto mjesto (klasične učionice, kompjuterske prezentacije)
 • isto vrijeme, različita mjesta (videokonferencije, sobe za čavrljanje [chat rooms])
 • različita vremena, isto mjesto (radne stanice, oglasne ploče [eng. bulletin boards])
 • različita vremena, različita mjesta (elektronička pošta, glasovna pošta, mrežni forumi, računalne konferencije, 'shared' baze podataka, osobna mrežna mjesta za učenje)

Omogućuje kvalitetan način komunikacije polaznik -polaznik; polaznik - mentor; polaznici - mentor. Da bi e-učenje bilo uspješno, mora omogućiti nekoliko načina komunikacije:

 • elektronička pošta - osobno obraćanje
 • audio/video - poželjno (ali ne i nužno) zbog stvaranja prvog kontakta s polaznicima
 • instantna razmjena poruka [eng. instant messanger]
 • mrežni forumi - razvijanje vođenih diskusija. Prednosti su mu te da nema 'glasnijih' i 'tiših' sudionika, budući da svatko ima mogućnost doprinijeti diskusiji. Nema ishitrenih odgovora. Sve se poruke čuvaju. Svatko od sudionika može u bilo kojem trenutku pogledati tijek diskusije. Mentor može pratiti razvoj mišljenja, usvajanja informacija i vještina te način komuniciranja svakog pojedinog polaznika/studenta. Također omogućuje grupni rad na nekom zajedničkom cilju.
 • café-i - omogućuju neformalnu atmosferu, polaznici opuštenije govore, upoznaju se, iznose svoje evenutalne prigovore na tečaj/kolegij.

Individualan pristup polaznicima. Usmjerenost na polaznika (pogodan za obrazovanje odraslih), inzistiranje na razvijanju mišljenja, stjecanju novih vještina te etičkom vrednovanju znanstvenih i tehničkih postignuća.

E-obrazovanje u primjeni

E-obrazovanje 'dolazi' u raznim oblicima tako da uključuje i miješani oblik izvođenja nastave na sveučilištima (dijelom predavanja u učionici, dijelom online) a sve veću primjenu nalazi u gospodarstvu gdje se 'imperativ znanja' pokazao kao nužan uvjet gospodarskog razvoja pojedine zemlje.

Stalno stručno usavršavanje zaposlenika danas je nezaobilazan segment uprave svake tvrtke koja želi ostati konkurentna na tržištu rada. Pokazalo se da se ulaganje u obrazovanje višestruko vraća! Do sada je pohađanje udaljenih višednevnih seminara bila privilegija samo nekolicine zaposlenika (nedovoljno materijalnih stedstava za sve zaposlenike). E-obrazovanje riješava i taj problem! Troškovi puta i hotelskog smještaja doslovno nestaju a stručno usavršavanje napokon je dostupno svim zaposlenicima!

E-obrazovanje omogućuje upravi pojedine tvrtke da točno zna:

 • što će zaposlenici učiti,
 • koliko je vremena potrebno za svladavanje određenog edukacijskog programa te,
 • koliko su informacija/vještina zastupljenih unutar programa zaposlenici usvojili (provjere znanja unutar tečajeva/obrazovanih programa).

Nove mogućnosti komunikacije među polaznicima razvijaju timski rad i 'sraz mozgova' (unutar iste tvrtke ili unutar tvrtki-partnera).

Pedagoško-metodički aspekti e-učenja

Kada se govori o informacijsko-komunikacijskim vještima, naglasak se najčešće stavlja na tehnički dio. Naravno da je on neizostavan preduvjet njihovog korištenja ali bez sadržajnog te pedagoško-metodičkog dijela od njega ne bismo imali nikakve koristi.

Da bi e-učenje bilo uspješno, vašim zaposlenicima edukacijski materijali moraju biti dostavljeni na primjeren način te biti prezentirani po pedagoškim i metodičkim standardima za takvu vrstu obrazovanja. Također je potrebno stručno vođenje kroz tečaj/obrazovni program. To omogućuju online mentori - ljudi koji su dodatno obrazovani za online poučavanje odnosno mentoriranje.

 

 


Izazovi
Online tečajevi
Interaktivni prijenosni mediji (CD/DVD)
Savjetovanje
Smještaj tečajeva
Informacijsko opismenjavanje